Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Dane pomiarowe

openSPACE: nieprzetworzone dane pomiarowe z aparatur kosmicznych będą dostępne publicznie

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, jest realizowany zgodnie z zakładanymi celami – zgromadzenia, oznaczenia, selekcji i finalnie udostępnienia publicznie danych, zbieranych w Centrum Badań Kosmicznych PAN na przestrzeni 40 lat istnienia i działalności instytutu. Trwają opisy poszczególnych zbiorów, włącznie ze skrupulatną digitalizacją dotychczas niedostępnych danych publicznie. Jednym z takich zestawów będą nieprzetworzone dane pomiarowe z aparatury kosmicznej, w tym dane obserwacyjne gwiazd zmiennych pozyskane dzięki dwóm polskim satelitom BRITE – LEM i HEWELIUSZ.

Satelity konstelacji BRIght Target Explorer Constellation (BRITE), pracują w przestrzeni kosmicznej już niemal 8 lat. W międzynarodowym programie BRITE biorą udział trzy państwa: Polska, Austria i Kanada – w ramach programu każde państwo wysłało po dwa satelity. Polskie to właśnie Lem i Heweliusz, austriackie to UniBRITE oraz BRITE-Austria, a kanadyjskie to Toronto i Montreal. Trzy z nich wystrzelono w 2013 roku, a kolejne trzy w roku 2014. Pięć satelitów wciąż pracuje na orbicie, z Montrealem utracono kontakt już na początku misji. Mimo, że gwiazdy w nocy można dostrzec gołym okiem czy przyjrzeć im się przez teleskopy, obserwacje i badania niektórych z nich ze względu na właściwości umożliwiają dopiero satelity. Dzięki ich pracy naukowcy otrzymują informacje o wewnętrznej budowie gwiazd, szczegółach procesów fizycznych zachodzących w ich wnętrzu, transporcie energii z centrum do powierzchni przez konwekcję i promieniowanie, i inne. Dotychczas surowe dane z polskich satelitów nie były nigdzie udostępniane publicznie.

Nieprzetworzone dane pomiarowe, tj. jonogramy, raporty pomiarów laserowych z Borówca (obserwacje przestrzeni okołoziemskiej oraz rejestracja obiektów, w tym UFO), zbiór danych grawimetrycznych i klinometrycznych, dane z eksperymentów kosmicznych z Polskiej Aparatury Kosmicznej oraz wreszcie dane pomiarowe z satelitów konstelacji BRITE, są niezwykle cennym źródłem wiedzy nie tylko dla środowiska naukowego, ale dla każdego, kto wyrazi chęć zapoznania się z czysto naukową formą wiedzy na temat kosmosu. Udostępniane zbiory na budowanej platformie openSPACE będą unikalne, niepowtarzalne, stworzą nieocenione źródło danych do ponownego wykorzystania dotyczących obserwacji Ziemi i kosmosu.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content