Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Digitalizacja etap II

Kolejny etap projektu openSPACE rozpoczęty

Prowadzony w CBK PAN projekt Polski Cyfrowej pod nazwą „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” wchodzi obecnie w kolejną fazę realizacji – rozpoczyna się proces digitalizacji gromadzonych latami zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi. Kluczem do przystąpienia do tego etapu jest odpowiednia selekcja ogromnej ilości danych, ale nie tylko. Oznaczenie i specjalistyczne czyszczenie danych, podniesienie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, przygotowanie ich do udostępnienia w Internecie w odpowiednich formatach gotowych do przetwarzania wymaga sporych nakładów pracy i czasu na realizację zakładanego planu. Cyfryzacja tych specjalistycznych i unikatowych danych CBK PAN odbywać się będzie z zachowaniem najwyższej rangi ostrożności i dokładności.

Jednym z ważnych kroków realizacji projektu openSPACE jest ustalenie i opisanie kryteriów typowania danych, tj. na przykład przydatność w prowadzonych pracach naukowych oraz procesie dydaktycznym, stan zachowania obiektów oryginalnych, znaczenie dla propagowania wiedzy i inne. Dla każdej pozycji wytypowanej do digitalizacji musi być sprawdzony jej status. Każdy zbiór czy zestaw danych przed digitalizacją musi być sprawdzany pod kątem kompletności oraz stanu  zachowania. Jeśli są jakieś braki, będą one uzupełniane każdym możliwym dostępnym sposobem. Jeśli natomiast osoba odpowiedzialna za przygotowany zbiór danych do skanowania uzna, że digitalizacja mogłaby pogorszyć jego stan – zbiór będzie kierowany w pierwszej kolejności do konserwacji.

W kolejnych etapach istotną częścią procesu digitalizacji będzie skanowanie. Zestawy wyselekcjonowanych i przygotowanych danych będą skanowane do wartości wystarczających dla zachowania odpowiedniej jakości obrazu, a potem do ich przetwarzania oraz archiwizacji. Powstaną oczywiście zbiory specjalne, digitalizowane w indywidualnie dobieranych wartościach, w oparciu o jakość zbioru danych, ich specyfiki oraz detaliczność najmniejszych fragmentów. Następnie dane będą przetwarzane, poddane procesowi konwersji, i w końcu publikowane. Ale to jeszcze nie wszystko – na końcu procesu digitalizacji niezbędnym i ważnym punktem podsumowującym prace będzie ich archiwizacja, polegająca na bezpiecznym przechowywaniu zarówno skanów, jak i plików już zdigitalizowanych. Jak zatem widać, droga do cyfryzacji repozytorium danych jest długa, ale otwarta.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content