Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Kolejny etap digitalizacji unikalnych danych pomiarowych

Wyjątkowo specyficzny projekt openSPACE realizowany w CBK PAN, zakładający udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich digitalizację, wchodzi w etapy przygotowywania kolejnych przetargów. W dalszym ciągu trwają procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie i specjalistyczne czyszczenie, podnoszenie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, aby w gotowej do przetwarzania formie udostępnić dane nieodpłatnie w Internecie. Projekt niedawno był prezentowany na konferencji Open Data Summit (ODI), która promuje model otwartego, wiarygodnego ekosystemu danych, wspiera otwartą kulturę w dostępności do danych, rozbudowę ich infrastruktury oraz zwiększenia świadomości w umiejętności korzystania z wiarygodnych źródeł, natomiast w tym samym czasie trwają przygotowania do otwarcia kolejnych przetargów, w tym na ekspertów w zakresie opisu/przetwarzania jonogramów.

W zasobach materiałów naukowych CBK PAN zgromadzone zostały pokaźnych rozmiarów zbiory danych na temat badań Ziemi i kosmosu, wysokiej wartości związanych z nimi opracowań oraz wyników pomiarów z różnych unikalnych specjalistycznych aparatur, w tym dane obejmujące rejestrację parametrów jonosfery (tj. warstwy atmosfery rozpoczynającej się na wysokości ok. 50 km nad Ziemią) prowadzoną z terenu Polski od 1957 roku do chwili obecnej.

CBK PAN jest jednym z nielicznych konstruktorów jonosond na świecie. Jonosondy to specjalistyczne urządzenia do badań jonosfery. Jonogramy to zaś wyniki pomiarów jonosfery. Zarejestrowane dzięki nim dane pozwalają na prowadzenie serwisu pogody kosmicznej w czasie rzeczywistym. CBK PAN posiada unikalny na skalę światową zbiór jonogramów z lat 1957-2019 z różnych lokalizacji z Polski, Spitzbergenu, Turcji oraz Grecji, w tym około dziewięćset tysięcy jonogramów z lat 1957-1984 w formie analogowej na kliszach oraz w postaci cyfrowej, niewystandaryzowanej. Prace inwentaryzacyjne i archiwizacyjne jonogramów z lat 50. i 60. ubiegłego wieku ciągle trwają.

Skip to content