Only in Polish

Jonosonda (jesieni?)

Produkty

Dane jako produkt nauki Projekt Polski Cyfrowej ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci z obserwacji Ziemi i kosmosu?, kt?ry zak?ada digitalizacj? danych dotycz?cych bada? m.in. przestrzeni mi?dzyplanetarnej i wok??ziemskiej…
DCIM100MEDIADJI_0016.JPG

Metadane

Metadane w procesie projektu openSPACE W CBK PAN trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej pod nazw? ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci z obserwacji Ziemi i kosmosu? , dzi?ki kt?remu…
DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Jonogramy

Unikalne dane z polskich jonogram?w b?d? dost?pne publicznie! W zasobach materia??w naukowych latami zbieranych przez Centrum Bada? Kosmicznych PAN znajduje si? ogromny zbi?r danych na temat bada? Ziemi i kosmosu,…
full-moon-2055469_1280

Grupy Docelowe

CBK PAN otworzy dost?p do swoich zasob?w naukowych nie tylko dla bran?y kosmicznej! Projekt ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci z obserwacji Ziemi i?kosmosu?, realizowany obecnie w Centrum Bada?…
shutterstock_1487210270-scaled

Digitalizacja etap II

Kolejny etap projektu openSPACE rozpocz?ty Prowadzony w CBK PAN projekt Polski Cyfrowej pod nazw? ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci z obserwacji Ziemi i kosmosu? wchodzi obecnie w kolejn?…
rollup12421

Digitalizacja

Digitalizacja i upowszechnienie unikalnych danych CBK PAN jako priorytet projektu openSPACE! W Centrum Bada? Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) rozpocz?to realizacj? projektu ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci…