Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Only in Polish

Projekt openSPACE w kolejnych fazach realizacji

Realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, zakładający cyfryzację i archiwizację zebranych na przestrzeni lat materiałów…
Jonosonda (jesieni?)

Produkty

Dane jako produkt nauki Projekt Polski Cyfrowej ?openSPACE ? repozytorium otwartych danych wysokiej warto?ci z obserwacji Ziemi i kosmosu?, kt?ry zak?ada digitalizacj? danych dotycz?cych bada? m.in. przestrzeni mi?dzyplanetarnej i wok??ziemskiej…
Skip to content