Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Projekt openSPACE w kolejnych fazach realizacji

Realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, zakładający cyfryzację i archiwizację zebranych na przestrzeni lat materiałów naukowych, po żmudnych, jeszcze trwających etapach przygotowań opisów danych wystandaryzowanymi metadanymi, w tym oznaczania i specjalistycznego czyszczenia poszczególnych rodzajów danych, podnoszenia ich jakości, oraz finalnie przygotowania całości do udostępnienia w Internecie, wchodzi w kolejne fazy realizacji. Niezwykle ważnym i trudnym kamieniem milowym projektu będzie selekcja materiałów i przygotowanie pierwszych publikacji w Internecie, uwzględniając potrzeby interesariuszy w aktualnym cyfrowym świecie oraz różne grupy odbiorców takich informacji – zarówno beneficjentami, jak i interesariuszami wysokiej wartości materiałów CBK PAN, oprócz środowisk naukowych będą także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz administracja. A ponieważ pokaźnych rozmiarów zasoby danych zgromadzone w CBK PAN są zróżnicowane pod kątem rodzaju, ilości, jakości, dostępności, jak również właśnie przeznaczenia dla konkretnych użytkowników, złożoność projektu pod kątem samej budowy repozytorium jest dosyć wysoka.

CBK PAN jest jedyną instytucją w Polsce, prowadzącą specjalistyczne prace naukowe i techniczne, oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badaniach planet i Ziemi, toteż dzięki realizacji projektu openSPACE pełny dostęp do tak wyspecyfikowanych danych spełni niezwykle ważną rolę w rozwoju branży kosmicznej, ale nie tylko. Digitalizacja obejmuje prawie milion odwzorowań dokumentów, tworzących zbiory informacji sektora publicznego. Warto podkreślić fakt, że w wyniku cyfryzacji tak unikatowych danych ogromna ilość materiałów, w tym badań, raportów, publikacji i opracowań naukowych, będzie nieodpłatnie dostępna do wykorzystywana w różnych celach: komercyjnych, w administracji publicznej oraz edukacji.

CBK PAN w ramach projektu openSPACE przygotowuje ogólnodostępne wykłady popularnonaukowe. Po serii seminaryjnych dyskusji na temat metod otwierania danych dotyczących badań kosmosu i Ziemi dla sektora publicznego, w tym prawnego standardu otwartości danych naukowych, odbyły się spotkania networkingowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla naukowców i praktyków, nawiązujących do wyselekcjonowanej tematyki zawartości repozytorium openSPACE. W przyszłości możemy spodziewać się kolejnych seminariów, jak i informacji z postępujących nieustannie prac.

Skip to content