Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021

Na początku listopada br. w trybie zdalnym odbyła się wyjątkowa konferencja Open Data Summit 2021, podczas której przewidziano czas na prezentację projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”. Przeprowadzono również tzw. rozmowy networkingowe z uczestnikami konferencji oraz zaprezentowano profil Centrum Badań Kosmicznych PAN jako jedynej w swoim rodzaju instytucji w Polsce, prowadzącej prace naukowe i techniczne, oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badaniach planet i Ziemi. Udział w Open Data Summit 2021 był podyktowany możliwością rozpoznania potencjalnych partnerów i podniesienia potencjału projektu w zakresie międzynarodowej promocji openSPACE w latach 2022 i 2023.

Realizowany w CBK PAN projekt openSPACE zakłada udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich digitalizację. Obecnie trwają procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie i specjalistyczne czyszczenie, podnoszenie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, aby w gotowej do przetwarzania formie udostępnić dane nieodpłatnie w Internecie. Projekt doskonale wpisuje się w wizję Open Data Institute (ODI), który m.in. organizuje cykl spotkań pod nazwą Open Data Summit. ODI za cel stawia sobie zbudowanie otwartego, wiarygodnego ekosystemu danych – wspiera otwartą kulturę w dostępności do danych, w tym rozbudowę ich infrastruktury oraz zwiększenia świadomości w umiejętności korzystania z wiarygodnych źródeł. Istotne są także czynności i praktyki zwiększające zaufanie i wiarogodność danych: uwzględnianie kwestii etycznych w sposobie gromadzenia, zarządzania i wykorzystywania danych, zapewnienie prostego dostępu do danych, a w tym wielostronne zaangażowanie organizacji, których dotyczy budowa danego repozytorium. ODI ma zapewnić pomoc firmom i instytucjom w budowaniu otwartego i godnego zaufania ekosystemu danych. Budując taki ekosystem danych oparty na jasnych i konkretnych założeniach, odpowiedzialne organizacje będą bardziej wydajne, ich modele biznesowe i finansowe mogą stać się bardziej zrównoważone oraz przede wszystkim przyniosą szerokie korzyści dla różnego rodzaju grup społecznych.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content