Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021

Na początku listopada br. w trybie zdalnym odbyła się wyjątkowa konferencja Open Data Summit 2021, podczas której przewidziano czas na prezentację projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”. Przeprowadzono również tzw. rozmowy networkingowe z uczestnikami konferencji oraz zaprezentowano profil Centrum Badań Kosmicznych PAN jako jedynej w swoim rodzaju instytucji w Polsce, prowadzącej prace naukowe i techniczne, oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badaniach planet i Ziemi. Udział w Open Data Summit 2021 był podyktowany możliwością rozpoznania potencjalnych partnerów i podniesienia potencjału projektu w zakresie międzynarodowej promocji openSPACE w latach 2022 i 2023.

Realizowany w CBK PAN projekt openSPACE zakłada udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich digitalizację. Obecnie trwają procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie i specjalistyczne czyszczenie, podnoszenie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, aby w gotowej do przetwarzania formie udostępnić dane nieodpłatnie w Internecie. Projekt doskonale wpisuje się w wizję Open Data Institute (ODI), który m.in. organizuje cykl spotkań pod nazwą Open Data Summit. ODI za cel stawia sobie zbudowanie otwartego, wiarygodnego ekosystemu danych – wspiera otwartą kulturę w dostępności do danych, w tym rozbudowę ich infrastruktury oraz zwiększenia świadomości w umiejętności korzystania z wiarygodnych źródeł. Istotne są także czynności i praktyki zwiększające zaufanie i wiarogodność danych: uwzględnianie kwestii etycznych w sposobie gromadzenia, zarządzania i wykorzystywania danych, zapewnienie prostego dostępu do danych, a w tym wielostronne zaangażowanie organizacji, których dotyczy budowa danego repozytorium. ODI ma zapewnić pomoc firmom i instytucjom w budowaniu otwartego i godnego zaufania ekosystemu danych. Budując taki ekosystem danych oparty na jasnych i konkretnych założeniach, odpowiedzialne organizacje będą bardziej wydajne, ich modele biznesowe i finansowe mogą stać się bardziej zrównoważone oraz przede wszystkim przyniosą szerokie korzyści dla różnego rodzaju grup społecznych.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content