Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – dane obserwacyjne Słońca

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w stopniowo rozwijanych etapach wzbogaca się obecnie w kolejny zbiór danych, którym będą analizy i badania zebrane przez Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu. Wszystkie zbiory danych porządkowane w CBK PAN na przestrzeni lat charakteryzują się mniejszą lub lepszą jakością, zarchiwizowane są w różnych wartościach, dotyczą badań przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, które do tej pory nie były nigdzie udostępniane cyfrowo. Niezmiernie interesującym zbiorem danych są analizy badań obserwacji Słońca, wykonywane przez ZFS CBK PAN. Dzięki openSPACE dane z realizacji projektów ZFS będą ogólnodostępne w Internecie dla każdego, kto interesuje się specyficzną tematyką pozyskania i wykorzystania danych z obserwacji Słońca.

Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu jest swego rodzaju unikatową placówką. Jako jedna z nielicznych instytucji na świecie zajmuje się konstrukcją przyrządów kosmicznych, prowadzących obserwacje Słońca w zakresie rentgenowskim. W ZFS CBK PAN prowadzone są prace teoretyczne, związane z interpretacją widm promieniowania rentgenowskiego Słońca i gwiazd uzyskanych w ramach własnych i zagranicznych eksperymentów kosmicznych (np. Solar Maximum Mission, Yohkoh, GOES, Exosat, ROSAT, ASCA, SoHO, CORONAS-F, CORONAS-PHOTON, TRACE, HINODE, SDO). Problematyka badań to diagnostyka procesów wydzielania energii i warunków fizycznych w plazmie rozbłysków słonecznych, hydrodynamiczne modelowanie zjawiska rozbłysku, określanie składu chemicznego plazmy w strukturach korony słonecznej, etc. Zbiory bardzo ważnych i ciekawych danych dostarczył m.in. polski przyrząd do satelitarnych badań Słońca – szybkim fotometr SphinX, którego zadaniem była obserwacja stanu aktywności Słońca w czasie rzeczywistym i dostarczanie danych o sytuacjach, kiedy tworzą się rozbłyski.

Poprzez budowaną platformę openSPACE zostaną udostępnione raporty, wysoko specyfikowane i precyzyjne dane, które do tej pory były dość trudno dostępnym źródłem z różnych powodów, choćby ze względu na brak konwersji do określonego formatu. To oczywiście także interesujący zapis prac prowadzonych w ZFS, co poświadcza, że CBK PAN należy do grona najlepszych i najbardziej wyspecyfikowanych w unikalnych badaniach ośrodków naukowych.

Skip to content