Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Publikacje i monografie, prace naukowe

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – publikacje i monografie, prace naukowe

W kolejnym etapie projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, prowadzonym w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w aktualny zakres cyfrowego udostępniania danych wejdą publikacje – zarówno konferencyjne i seminaryjne, jak również te publikowane w renomowanych czasopismach naukowych oraz monografie. Ten etap obejmie również doktoraty i habilitacje zrealizowane w CBK PAN. Wobec przyjętych metod otwierania danych na temat badań kosmosu i Ziemi dla sektora publicznego poprzez powstającą platformę cyfrową zostaną udostępnione linki do pełnych tekstów lub pełne teksty publikacji, jednak plan ich przygotowania jest złożony.

Na początek konieczne będzie każdorazowe ustalenie praw własności do pełnych tekstów i uzyskanie odpowiedniej zgody od autorów lub wydawców, w tym także opracowanie umów licencyjnych uprawniających do udostępnienia takiego rodzaju danych. Zgromadzenie publikacji wiąże się następnie również z wprowadzeniem korekty lub redakcji do wybranych pozycji, skanowaniem niedostępnych obecnie cyfrowo artykułów, opis i oznaczenie danych wystandaryzowanymi metadanymi, selekcji, konwersji tekstów do standardów platformy oraz finalnie przygotowania zbioru tekstów do udostępnienia w Internecie.

Szczególnie interesujące mogą być udostępnione prace naukowe prowadzone i zrealizowane w Centrum, czyli doktoraty oraz habilitacje. Wartościowym zbiorem z pewnością okażą się publikacje, które ukazały się w cenionym magazynie JCR Journals, a które obecnie nie są udostępniane cyfrowo lub wymagają uprawnień dostępu. Publikacje na pewno znajdą zainteresowanie w pracach innych instytucji realizujących zagadnienia z zakresu badań, eksploracji i aplikacji przestrzeni kosmicznej, ale nie tylko. Zgodnie z założeniami projektu openSPACE każdy interesariusz będzie mógł wykorzystać i przeanalizować wyniki prac wykonywanych w CBK PAN.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content