Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

High value open data repository
of Earth and space observations

Raporty roczne

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – raporty roczne

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN wchodzi w kolejny etap realizacji. Cykl seminaryjnych dyskusji dotyczących metod otwierania danych na temat badań kosmosu i Ziemi dla sektora publicznego dobiegł końca, w rezultacie czego trwają przygotowania do opisów danych wystandaryzowanymi metadanymi, ich oznaczania i specjalistycznego czyszczenia, selekcji i podniesienia ich jakości, oraz finalnie przygotowania całości do udostępnienia w Internecie.

Zasoby danych zgromadzone w CBK PAN na przestrzeni lat są zróżnicowane pod kątem rodzaju, ilości, jakości, dostępności, jak również przeznaczenia dla konkretnych użytkowników. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem do udostępnienia Raportów rocznych CBK PAN w ilości 26 numerów, opracowywanych od 1992 roku. Część tych zasobów jest już zgromadzona w postaci elektronicznej, inne (wczesne) wymagają jednak uzupełnienia i skanowania. Wszystkie zebrane raporty będą opisane metadanymi według przyjętych kryteriów i przekonwertowane do standardu platformy, na której zostaną zamieszczone zgodnie z założeniami projektu openSPACE.

Decyzja o udostępnieniu zbioru Raportów rocznych CBK PAN publicznie włącznie z wczesnymi numerami jest podyktowana kilkoma względami – raporty przedstawiają nie tylko osiągnięcia i zrealizowane cele Centrum, ale pokazują również jak wyglądało monitorowanie pracy CBK PAN, kształtowanie wizerunku tak specyficznego instytutu PAN, oraz mogą stanowić swego rodzaju przewodnik po specjalistycznych kierunkach badawczych. Zbiór raportów może być wykorzystany w administracji publicznej czy wśród potencjalnych partnerów CBK PAN – krajowych i zagranicznych. Raporty roczne CBK PAN są przygotowane w języku angielskim, opatrzone zdjęciami i komentarzami poszczególnych zakładów i grup Centrum, najnowsze są dostępne na stronie internetowej instytutu.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content