Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Otwieramy konkursy dla ekspertów

openSPACE: otwieramy konkursy dla ekspertów

W Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, który zakłada udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację. Kolejne etapy prac wchodzą w fazę postępowania, procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie i specjalistyczne czyszczenie, podnoszenie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, by w gotowej do przetwarzania formie udostępnić dane nieodpłatnie w Internecie, nadal są otwarte i intensywnie procedowane. Obecnie trwa przetarg na postępowanie pt. Analiza zasobów nauki objętych projektem „OpenSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Opracowywana platforma openSPACE, zgodnie z założeniami, będzie ogólnodostępna oraz będzie stanowić źródło informacji różnego rodzaju zbiorów, dokumentów oraz publikacji dotyczących obserwacji Ziemi i Kosmosu. Jednym z celów platformy jest zapoczątkowanie tworzenia społeczności wokół zbiorów dokumentów istotnych dla nich samych i jednocześnie udostępnienie rozlicznych, unikatowych zasobów danych bez ponoszenia jakichkolwiek opłat czy potrzeby rejestracji w specjalistycznych witrynach. Ważnym założeniem jest również skupienie w jednym miejscu ekspertów, mogących udostępniać zarówno swój dorobek naukowy w postaci publikacji, jak również prezentujących własne osiągnięcia oraz informacje o projektach, w jakich brali lub aktualnie biorą udział. Na tym etapie tworzenia platformy internetowej istotne będzie przeprowadzenie prac analitycznych oraz sporządzenie ekspertyz w ramach zagadnień, toteż poszukiwani są następujący specjaliści: Ekspert ds. standaryzacji otwartych danych,
Ekspert ds. modelowania i zastosowań danych, oraz Ekspert ds. rozwiązań otwartych danych; szczegóły ofert w BIPie.
Prawie milion odwzorowań dokumentów tworzących zbiory informacji dla sektora publicznego, w tym publikacji, badań i opracowań naukowych, będzie dostępna do wykorzystania w celach komercyjnych, w administracji publicznej oraz edukacji.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content