Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

PAK

Dokumentacja urządzeń Polskiej Aparatury Kosmicznej (PAK) konstruowanych w CBK PAN będzie dostępna publicznie

W projekcie Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, którego celem jest zgromadzenie, oznaczenie, selekcja i udostępnienie publicznie danych, gromadzonych w Centrum Badań Kosmicznych PAN, trwa proces opisania poszczególnych segmentów zbiorów danych. Interesującym zestawem pod kątem unikatowości jest dokumentacja urządzeń Polskiej Aparatury Kosmicznej (PAK). W CBK PAN powstało około 80 urządzeń wysłanych w kosmos! Do tej pory dokumentacja nigdzie nie była dostępna publicznie.

Od momentu powstania Centrum Badań Kosmicznych PAN wzięło udział w kilkudziesięciu misjach kosmicznych. Zaprojektowana i wykonana aparatura badawcza w instytucie została wysłana między innymi na orbitę Ziemi, orbitę Księżyca, powierzchnię Marsa i komety Czuriumow-Gierasimienko, zanurzyła się w atmosferze Tytana (księżyc Saturna). Największą grupę naszych instrumentów stanowią spektrometry rentgenowskie i radiowe (misje Mars Express i Venus Express, DESIS, MERTIS), dalej to podsystemy pomagające rejestrować promieniowanie optyczne, penetratory, rozkładane anteny i manipulatory (misja Rosetta), konstruujemy także elektronikę odpowiedzialną za zasilanie i sterowanie instrumentami kosmicznymi, w tym komputery pokładowe i bloki zasilania (misje Integral, Herschel, CaSSIS). Najnowsze opracowywane instrumenty rozpoczną swoje misje badawcze na orbicie Merkurego (BepiColombo), Jowisza (JUICE), komecie (Comet Interceptor), obserwując Słońce (Solar Orbiter), Układ Słoneczny (IMAP) i planety pozasłoneczne (ARIEL). 

Dokumentacja konstruowanych w CBK PAN urządzeń specjalistycznych z pewnością będzie niezwykle ważnym i pomocnym narzędziem w formalnym przygotowaniu projektów – nie tylko dla naukowców, ale w dużej mierze dla początkujących i startup’ów, którzy planują rozwinąć skrzydła w branży kosmicznej. 

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). udostępnienie zasobów nauki).`

Skip to content