Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Przetarg na czyszczenie i zmianę formatów w jonogramach ogłoszony

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, prowadzony w CBK PAN, wchodzi w następne etapy realizacji. Projekt openSPACE zakłada nieodpłatnie udostępnienie w Internecie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację, a wcześniej oznaczenie i specjalistyczne czyszczenie danych, podniesienie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi. Perspektywa ogólnego dostępu do rozlicznych publikacji naukowych, zbiorów danych i wyników z pomiarów z dwóch polskich satelitów czy danych z Polskiej Aparatury Kosmicznej, a także danych z jonogramów, nabiera rozpędu w realizacji wszystkich założeń studium wykonalności. Proces projektowania architektury platformy openSPACE do nieodpłatnego upublicznienia zbiorów unikatowych danych nadal trwa, a jednocześnie ruszył przetarg na przeformatowanie i opis jonogramów.

Jonogramy CBK PAN tworzą unikalny na skalę światową zbiór z lat 1957-2019 z różnych lokalizacji z Polski, Spitzbergenu, Turcji oraz Grecji, w tym około dziewięćset tysięcy jonogramów z lat 1957-1984 w formie analogowej na kliszach oraz w postaci cyfrowej, niewystandaryzowanej. Inwentaryzacja wszystkich zbiorów jonogramów postępuje, następnie po przeprowadzeniu digitalizacji negatywów, zawierających zdjęcia jonogramów, niezbędna będzie ich konwersja do określonego formatu graficznego oraz oznaczenie całości metadanymi. Docelowym formatem metadanych będzie JSON, czyli (ang. JavaScript Object Notation) otwarty format zapisu struktur danych. Specjalistyczne prace związane z jonogramami powinny zakończyć się utworzeniem odpowiednio przygotowanej bazy danych, gotowej do nieodpłatnego udostępnienia na platformie openSPACE.

Skip to content