Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Rusza budowa platformy otwartych danych CBK PAN!

Realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, dzięki któremu będzie możliwe nieodpłatne udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, nabiera tempa. Ciągle trwają procesy opisu danych, ich odpowiednie oznaczanie i czyszczenie, poprawianie jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, do finalnego udostępnienia w gotowej do przetwarzania formie, zebranych i posortowanych na budowanej platformie.

Dwa główne zadania projektu, tj. analiza zasobów nauki objętych projektem, a następnie budowa platformy otwartych danych wraz z jej wdrożeniem są obecnie w najwyższych fazach realizacji. Właśnie zakończył się przetarg na przygotowanie platformy openSPACE, która ma być gotowa do użytku już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Budowana obecnie platforma openSPACE ma niebagatelne znaczenie w całym projekcie – będzie miejscem do udostępnienia unikatowych opracowanych i odpowiednio zebranych zasobów danych CBK PAN zidentyfikowanym wcześniej grupom docelowym. Pośrednim celem utworzenia platformy jest skupienie w jednym miejscu ekspertów, mogących udostępniać zarówno swój publikacyjny dorobek naukowy, jak również bardziej szczegółowe informacje, jak biogram, informacje o projektach, w jakich brali lub aktualnie biorą udział, oraz inne. Platforma będzie zaprojektowana w taki sposób, aby wykorzystać aktualne oprogramowanie i technologie informatyczne w otwartych standardach. Platforma umożliwi dostęp użytkownikom do danych CBK PAN poprzez aplikację z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej spełniającej standardy HTML5/CSS3. Platforma będzie również dawała możliwość pobierania automatycznie surowych danych poprzez inne systemy informatyczne z tak zwanym wykorzystaniem API. Co istotne, do korzystania z cyfrowych zasobów danych nie będzie konieczności tworzenia profilu, loginu, oraz generowania hasła dostępu. Digitalizacja zasobów i wypełnienie repozytorium treścią to zadania realizowane równocześnie zgodnie z założeniami projektu.

Platforma openSPACE, czyli w uogólnieniu baza unikatowych danych CBK PAN, będzie źródłem niezwykle wartościowych danych różnego rodzaju: dokumentów, raportów, opracowań oraz publikacji i monografii dotyczących obserwacji Ziemi i Kosmosu. Ta ogólnodostępna, potężna baza danych będzie dostępna do wykorzystania dla każdego zainteresowanego w dowolnych celach – poszerzenia wiedzy, w administracji publicznej czy edukacji.

Skip to content