Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Seminaria networkingowe w ramach projektu openSPACE

Prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, to koncept wyjątkowy na wielu poziomach. Projekt, którego celem jest uporządkowanie oraz digitalizacja zasobów danych naukowych zgromadzonych przez lata istnienia i funkcjonowania instytutu, stopniowo w kolejnych etapach, rozwija się o digitalizację i opracowanie kolejnych zbiorów danych, które są obecnie analizowane i przetwarzane do odpowiedniego formatu, aby finalnie dane były gotowe do udostępnienia ich w Internecie w sposób bezpłatny, otwarty, z oznaczoną jakością, która pozwoli na ich efektywne wykorzystanie. Przez lata Centrum zgromadziło ogromne i cenne zasoby nauki o unikalnym charakterze. Dotyczą one w szczególności danych o przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i na Ziemi, a także fizyki Słońca – wszystkie z szeregiem praktycznych zastosowań. Digitalizacja obejmie prawie milion odwzorowań dokumentów, tworzących zbiory informacji sektora publicznego.

Aby przybliżyć nieco założenia projektu, ale przede wszystkim przedstawić ich rangę i unikalność badań w Centrum, w ramach projektu w CBK PAN odbyły się spotkania networkingowe o charakterze informacyjno-edukacyjnym dla naukowców i praktyków, nawiązujące do wyselekcjonowanej tematyki zawartości repozytorium openSPACE. Pierwsze spotkanie w połowie czerwca br., poprowadzone przez Panią Małgorzatę Michalską, poświęcono misjom rakietowym CBK PAN, ich celom, pierwszym przygotowywanym projektom i ich rezultatom na przestrzeni lat. Drugie spotkanie dotyczyło danych słonecznych uzyskanych przez CBK PAN, o których szczegółowo opowiadał prof. Janusz Sylwester z Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN. Kolejne wystąpienie należało do dr-a Pawła Lejba z Obserwatorium Astrogeodynamicznego CBK PAN w Borówcu. Wszystkie przedstawione prezentacje oprócz mnóstwa cennych informacji czy danych, opatrzone były anegdotami z życia instytutu, który zmieniał się i rozrastał w kolejnych latach. Wystąpienia można było śledzić online, a następnie odbyły się krótkie dyskusje z prelegentami.

Ponieważ CBK PAN jest jedyną instytucją w Polsce, prowadzącą prace naukowe i techniczne, oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badaniach planet i Ziemi, openSPACE spełni niezwykle ważną rolę w rozwoju branży kosmicznej, ale nie tylko. Poprzez budowaną platformę openSPACE zostaną udostępnione raporty, wysoko specyfikowane i precyzyjne dane, które do tej pory były dość trudno dostępnym źródłem z różnych powodów. To także niezwykle interesujący zapis prac i badań, których wyniki udowadniają, że CBK PAN mieści się w gronie jednych z najbardziej wyspecyfikowanych ośrodków naukowych.

Skip to content