Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Trwa digitalizacja dokumentacji Rad Naukowych CBK PAN

W projekcie Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja kolejnego etapu prac – digitalizacja dokumentacji z posiedzeń Rad Naukowych, przeprowadzanych od początku istnienia Centrum. Wciąż trwają również przygotowania do opisów poszczególnych zbiorów danych wystandaryzowanymi metadanymi, ich oznaczanie i specjalistycznego czyszczenie, selekcje i podnoszenie ich jakości, oraz finalnie przygotowanie całości do udostępnienia w Internecie.

Zasoby danych gromadzone w CBK PAN na przestrzeni lat są zróżnicowane pod kątem rodzaju, ilości, jakości, dostępności, jak również przeznaczenia dla konkretnych użytkowników. Dokumentacja z posiedzeń Rad Naukowych Centrum Badań Kosmicznych PAN obecnie przechowywana jest dwojako – wczesne raporty, protokoły czy uchwały istnieją wyłącznie w postaci papierowej, bez ich cyfrowych kopii. Część zasobów jest już zgromadzona w postaci elektronicznej, niektóre zaś wymagają uzupełnienia i oczywiście skanowania. Wszystkie zebrane dokumenty będą opisane metadanymi według przyjętych kryteriów i przekonwertowane do standardu platformy, na której zostaną zamieszczone zgodnie z założeniami projektu openSPACE.

Decyzja o udostępnieniu zbioru danych z Rad Naukowych CBK PAN publicznie włącznie z wczesnymi decyzjami jest podyktowana kilkoma względami – protokoły dokumentują nie tylko dynamikę prac i rozwoju Centrum na kilku poziomach, ale również zawierają informacje o zrealizowanych i planowanych celach CBK PAN czy monitorowaniu pracy instytutu. Dane z Rad Naukowych CBK PAN są przygotowane w języku polskim.

Prawie milion odwzorowań dokumentów tworzących zbiory informacji dla sektora publicznego, w tym publikacji, badań i opracowań naukowych, będzie dostępna do wykorzystania w celach komercyjnych, w administracji publicznej oraz edukacji.

Skip to content