Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Artificial Satellites

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – Artificial Satellites

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN, oprócz opracowywanych danych, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, zbieranych i selekcjonowanych latami w instytucie, zakłada cyfrowe udostępnienie również artykułów publikowanych w kwartalniku Artificial Satellites.

Artificial Satellites to periodyk naukowy, w głównej mierze poświęcony geodezji planetarnej, geodezji satelitarnej, geodynamice, tematyce pola grawitacyjnego i geoidy, pływów, układów odniesienia, ruchu obrotowego Ziemi, afiliowany przy Centrum Badań Kosmicznych PAN. Publikowane od ponad 30 lat artykuły naukowe w znacznej większości są obecnie dostępne tylko w wersji drukowanej, a jedynie 52 egzemplarze można znaleźć w postaci elektronicznej. Całość składa się na 144 numery, natomiast materiały zamieszczane na stronie artsat.cbk.waw.pl obejmują tylko numer czasopisma, tytuł artykułu i nazwiska autora (niekiedy wraz z krótkim opisem) oraz link przekierowujący do pełnego artykułu na platformie sciendo. Dzięki przygotowywanej platformie cyfrowej w projekcie openSPACE zaplanowano udostepnienie pełnych przeszukiwalnych tekstów periodyku.

Digitalizacji będą podlegać również wyjątkowo archiwalne materiały niedostępne obecnie nigdzie indziej, a stanowiące ciekawą perspektywę badań prowadzonych w latach, kiedy gałęzie niektórych zagadnień były dopiero zalążkiem aktualnie szeroko rozwiniętych dziedzin naukowych. Kwartalnik może być więc ciekawym potwierdzeniem aktywności naukowej w Polsce na wąskim polu zastosowań technik satelitarnych.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Skip to content