Repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu

Wnioski grantowe, patenty, umowy

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – wnioski grantowe, patenty, umowy

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN, wchodzi w następny etap cyfrowego udostępniania danych, w którym przygotowane i opracowane zostaną kolejne dokumenty – wnioski grantowe, patenty CBK PAN, oraz przykłady umów zawieranych z konsorcjantami. Obecnie żadna z tych części obszernych zbiorów dokumentacji instytutu nie była dostępna cyfrowo.

Tak jak w poprzednich etapach niezbędne będzie zgromadzenie dokumentacji i ich ocena pod względem wartości i jakości treści podlegających ochronie praw autorskich oraz uzyskanie ewentualnych wymaganych zgód do publikacji tekstów w Internecie. Szczególnie istotne dla administracji państwowej, ale i badaczy czy studentów, będą wnioski grantowe, ich opracowanie i specyfika, oraz umowy z konsorcjantami, które z pewnością będą stanowiły konkretny przykład obowiązujących zasad współpracy pomiędzy instytucjami w ramach realizacji różnych projektów. Tu będzie przeprowadzony proces specjalnej selekcji i zawężenie zakresu tematycznego dokumentacji do obszaru technologii satelitarnych, systemów satelitarnych, eksploracji kosmosu. Instytucje i firmy przemysłowe zaangażowane w aktywność kosmiczną mogą być natomiast zainteresowane patentami przyznanymi na przestrzeni lat dla Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dane zawarte w tym zbiorze odznaczają się wysoką wartością innowacyjności i oryginalności, a także są interesującym dowodem aktywności Centrum we wdrażaniu nowości technologicznych w branży.

Udostępnienie danych w Internecie zgodnie ze standardami opracowywanej platformy w ramach projektu openSPACE będzie krokiem milowym w poznaniu specyfiki pracy tak specjalistycznego instytutu, jakim jest CBK PAN, dla każdego, kto tylko wyrazi chęć i zainteresowanie badaniami przestrzeni kosmicznej prowadzonymi w Polsce.

Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”; Działaniu nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”; Poddziałaniu nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
Skip to content