Rozpoczęła się budowa repozytorium otwartych danych CBK PAN

Realizacja wyjątkowo specyficznego projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, dzięki któremu będzie możliwe nieodpłatne udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów danych, zebranych na przestrzeni CBK PAN, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, mocno się zintensyfikowała. Obecnie trwają procesy opisu danych, ich odpowiednie oznaczanie i czyszczenie, poprawianie jakości, […]

Przetarg na czyszczenie i zmianę formatów w jonogramach ogłoszony

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, prowadzony w CBK PAN, wchodzi w następne etapy realizacji. Projekt openSPACE zakłada nieodpłatnie udostępnienie w Internecie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację, a wcześniej oznaczenie i specjalistyczne czyszczenie danych, podniesienie ich jakości, […]

Unikatowe jonogramy CBK PAN wkrótce do publicznego wglądu

Projekt Polski Cyfrowej pod nazwą „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, obecnie realizowany w CBK PAN, zakłada nieodpłatnie udostępnienie w Internecie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację, a wcześniej oznaczenie i specjalistyczne czyszczenie danych, podniesienie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi. Ogólny […]

Rusza budowa platformy otwartych danych CBK PAN!

Realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, dzięki któremu będzie możliwe nieodpłatne udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, nabiera tempa. Ciągle trwają procesy opisu danych, ich odpowiednie oznaczanie i czyszczenie, poprawianie jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, do finalnego udostępnienia w gotowej […]

Przetarg dotyczący budowy platformy otwartych danych wraz z jej wdrożeniem

W Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, którego głównym założeniem jest udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich odpowiednią cyfryzację i archiwizację. Kolejne etapy prac są realizowane zgodnie z wytyczonymi kryteriami, postępują procesy […]

Projekt openSPACE w kolejnych fazach realizacji

Realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, zakładający cyfryzację i archiwizację zebranych na przestrzeni lat materiałów naukowych, po żmudnych, jeszcze trwających etapach przygotowań opisów danych wystandaryzowanymi metadanymi, w tym oznaczania i specjalistycznego czyszczenia poszczególnych rodzajów danych, podnoszenia ich jakości, oraz finalnie […]

Seminaria networkingowe w ramach projektu openSPACE

Prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, to koncept wyjątkowy na wielu poziomach. Projekt, którego celem jest uporządkowanie oraz digitalizacja zasobów danych naukowych zgromadzonych przez lata istnienia i funkcjonowania instytutu, stopniowo w kolejnych etapach, […]

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – dane obserwacyjne Słońca

Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN, w stopniowo rozwijanych etapach wzbogaca się obecnie w kolejny zbiór danych, którym będą analizy i badania zebrane przez Zakład Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu. Wszystkie zbiory danych porządkowane w CBK PAN […]

Trwa digitalizacja dokumentacji Rad Naukowych CBK PAN

W projekcie Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja kolejnego etapu prac – digitalizacja dokumentacji z posiedzeń Rad Naukowych, przeprowadzanych od początku istnienia Centrum. Wciąż trwają również przygotowania do opisów poszczególnych zbiorów danych wystandaryzowanymi metadanymi, ich oznaczanie i specjalistycznego czyszczenie, […]

Przetarg dotyczący analizy zasobów nauki objętych projektem – zakończony

W Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, który zakłada udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację. Kolejne etapy prac są realizowane zgodnie z założeniami, postępują procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie […]

Skip to content