Kolejny etap digitalizacji unikalnych danych pomiarowych

Wyjątkowo specyficzny projekt openSPACE realizowany w CBK PAN, zakładający udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich digitalizację, wchodzi w etapy przygotowywania kolejnych przetargów. W dalszym ciągu trwają procesy selekcji danych, a następnie ich oznaczanie i specjalistyczne czyszczenie, podnoszenie ich jakości, opis wystandaryzowanymi metadanymi, aby w gotowej do przetwarzania […]

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021

Prezentacja projektu openSPACE na międzynarodowej konferencji Open Data Summit 2021 Na początku listopada br. w trybie zdalnym odbyła się wyjątkowa konferencja Open Data Summit 2021, podczas której przewidziano czas na prezentację projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”. Przeprowadzono również tzw. rozmowy networkingowe z uczestnikami konferencji oraz […]

Otwieramy konkursy dla ekspertów

openSPACE: otwieramy konkursy dla ekspertów W Centrum Badań Kosmicznych PAN trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, który zakłada udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację. Kolejne etapy prac wchodzą w fazę postępowania, procesy selekcji danych, a […]

Dostępność a użyteczność danych z obserwacji Ziemi i kosmosu dla sektora publicznego

openSPACE: dostępność a użyteczność danych z obserwacji Ziemi i kosmosu dla sektora publicznego Realizowany w CBK PAN projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, zakładający udostępnienie wyselekcjonowanych zasobów informacji, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, poprzez ich cyfryzację, wchodzi w kolejne etapy prac. W dalszym […]

Dane pomiarowe

openSPACE: nieprzetworzone dane pomiarowe z aparatur kosmicznych będą dostępne publicznie Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, jest realizowany zgodnie z zakładanymi celami – zgromadzenia, oznaczenia, selekcji i finalnie udostępnienia publicznie danych, zbieranych w Centrum Badań Kosmicznych PAN na przestrzeni 40 lat istnienia i działalności instytutu. Trwają […]

PAK

Dokumentacja urządzeń Polskiej Aparatury Kosmicznej (PAK) konstruowanych w CBK PAN będzie dostępna publicznie W projekcie Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, którego celem jest zgromadzenie, oznaczenie, selekcja i udostępnienie publicznie danych, gromadzonych w Centrum Badań Kosmicznych PAN, trwa proces opisania poszczególnych segmentów zbiorów danych. Interesującym zestawem pod […]

Lab. w Książu – dane grawimetryczne i klinometryczne

Unikatowe dane grawimetryczne i klinometryczne będą dostępne publicznie dzięki realizacji projektu openSPACE Trwa realizacja projektu Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, który zakłada zgromadzenie, oznaczenie, wyselekcjonowanie i udostępnienie publicznie danych, zbieranych na przestrzeni lat w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dane te dotyczą badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej […]

Raporty pomiarów laserowych

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – raporty pomiarów laserowych Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany obecnie w Centrum Badań Kosmicznych PAN, dysponuje pokaźną ilością danych różnych jakości i o różnych wartościach, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, które do tej pory nie […]

Artificial Satellites

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – Artificial Satellites Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, realizowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN, oprócz opracowywanych danych, dotyczących badań m.in. przestrzeni międzyplanetarnej, wokółziemskiej i Ziemi, zbieranych i selekcjonowanych latami w instytucie, zakłada cyfrowe udostępnienie również artykułów publikowanych w kwartalniku […]

Wnioski grantowe, patenty, umowy

Zróżnicowane zasoby danych w projekcie openSPACE – wnioski grantowe, patenty, umowy Projekt Polski Cyfrowej „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”, prowadzony w Centrum Badań Kosmicznych PAN, wchodzi w następny etap cyfrowego udostępniania danych, w którym przygotowane i opracowane zostaną kolejne dokumenty – wnioski grantowe, patenty CBK PAN, oraz przykłady […]

Skip to content